Dnes je: 

Kominictví Luděk Zbořil

Na čtvrti - 11,Ostrava - Hrabůvka, 700 30, tel. 603 43 34 71, Email - ludek.zboril@seznam.czlogo Kominictví

Foto -  (8)

Foto 1 -  (11)

Foto 2 -  (11)

Foto 3 -  (6)

- - - -  (0)

- - - -  (0)

- - - -  (0)

odkazy

Bertrams s.r.o.
CIKO s.r.o.
Verebex
EKO - komíny
Schiedel
ludek.zboril@seznam.cz


 

Revizní technik spalinových cest, 36-024-H


Vážený zákazníku, naše firma je držitelem osvědčení o získaní dílčí kvalifikace Kominík - Revizní technik spalinových cest, 36-024-H

Naše firma dále provádí:
           - pravidelné kontroly a čištění spalinových cest, prohlídky komínů
           - výchozí a pravidelné revize spalinových cest, komínů
           - REVIZE spalinových cest
           - REVIZE KOTLŮ NA PEVNÉ PALIVA ZNÁMÝCH (OPOP) I NEZNÁMÝCH VÝROBCŮ KOTLŮ
           - rekonstrukce komínů vložkováním pro plynná a pevná paliva
           - poradenská činnost v oblasti komínů a veškeré kominické práce
           - frézování komínů
REVIZE KOTLŮ NA PEVNÉ PALIVA ZNÁMÝCH (OPOP) I NEZNÁMÝCH VÝROBCŮ KOTLŮ

Dle zákona na ochranu ovzduší č. 201/2012 sb je dle § 17 odst.1 písm. h každý provozovatel stacionárního zdroje povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě ("odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Tato povinnost vzniká provozovateli k 1.1.2017.
Mechanický kominík

Pohled ze střechy

Pohled ze střechy

Prý nerezová vložka

Nevyhovující komínová vložka

Hliníková vložka po 12 letech v komíně

Hliníková vložka po 12 letech v komíně

Hlavice, která by neměla být na komíně